קטע:רש"י על הושע ה ז

"בנים זרים ילדו" - שנתחתנו עם עכו"ם

"יאכלם חדש" - חדש אב