קטע:רש"י על הושע ה ד

"לא יתנו מעלליהם" - לא יעזבו דרכם הרעה כמו (שיר השירים ב) נתן ריחו (בראשיתלא) ולא נתנו להרע עמדי (במדבר כא) ולא נתן סיחון