פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על הושע ד ט

"והיה כעם ככהן" - אני אשוה את העם לבזיון כהני שחללו אות' מכהן להם ולכן אף אני אחלל את העם באומות כן ת"י