קטע:רש"י על הושע ד ב

"אלה וכחש" - נשבע בשקר

"פרצו" - ת"י ומולידין בנן מנשי חבריהון

"ודמים בדמים נגעו" - חובין על חובין מוסיפין ולפי משמעו פרצו הגדר והרבו שפיכות דמים עד נגע דם הרוג זה בדם חבירו