קטע:רש"י על הושע ב כה

"וזרעתיה לי" - כזורע סאה להכניס כמה כורין כן יתוספו עליהן בארץ ישראל כמה גרים