קטע:רש"י על הושע ב כג

"אענה את השמים" - לצוק אל השחקים מפלג הטוב התלוים במאמר והם יענו לצוק מים על הארץ