קטע:רש"י על הושע ב יד

"והשמותי" - לשון שממה

"אתנה" - כמו אתנן

"ושמתים ליער" - שהחיות מהלכות שם ואוכלות הפירות