קטע:רש"י על הושע ב ט

"את מאהביה" - מצרים ואשור ולא תוכלי לבקש מהם עזרה

"ורדפה" - ממשקלות לשון כבד הוא זה כמו (שם יב) ומרדף רקים פורקציי"ר בלע"ז כלומר תחזור אחריהם ולא תשיגם

"ובקשתם" - ובקשה אותם