קטע:רש"י על הושע ב ד

"ריבו באמכם" - בכנסייה שלכם של עכשיו שהיא אם לדורות הבאים

"מבין שדיה" - דרך הנואפות שממעכין להם בין דדיהם ויונתן תירגם ופולחן טעותהא מבין קירוהא