קטע:רש"י על הושע ב ב

"ראש אחד" - דוד מלכם

"כי גדול יום יזרעאל" - קבוץ זריעתם