קטע:רש"י על הושע א ג

"את גומר" - רבותינו אמרו כך שמה על שם זנותה שהכל גומרין בה ודשין בה כדבלה וי"ת גומר שאם ישובו מדרכם גמרה פורענותם ואם לאו יהיו כנובלת מתאנה

"ותהר ותלד" - ואוסיפו למעבד עובדין בישין