פתיחת התפריט הראשי

"כי עוד חזון" - להגיד לך מה שלא הוגד לך ויבא עוד לימים הרבים הנתונים למועד