פתיחת התפריט הראשי

"בכתם אופז" - בחגורה של קבוצת מרגליות כל כתם ל' קבוצת זהב אבן יקרה