קטע:רש"י על דניאל יב י

"יתבררו ויתלבנו" - החשבונות האלה

"ויצרפו" - בהם רבים להבינם

"והרשיעו רשעים" - את החשבונות לחשבם שלא כמשפט וכשיכלו יאמרו אין עוד גאולה

"ולא יבינו" - אותם כל רשעים

"והמשכילים יבינו" - אותה בבא עת קץ