קטע:רש"י על דניאל יא לג

"ומשכילי עם" - חכמים שבהם כגון של בית רבי וחכמי הדורות

"יבינו לרבים" - ידרשו לעם הארץ את התורה ויאמצו ידיהם להחזיק בה

"ונכשלו" - בגלותם בחרב ובלהבה וגו'