קטע:רש"י על דניאל יא כו

"פת בגו" - מאכלו נוטל פרס משלחנו