קטע:רש"י על דניאל יא כד

רש"י על רש"י על דניאל יא כד • [[רש"י על רש"י על דניאל יא כד {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"בזה ושלל ורכוש להם יבזור" - יחלק לכל המקבלים עולם עליהם עד שיכבשו את הכל בחנופה ובחלקלקות

"יבזור" - כמו יפזר וכן בזר עמים (תהלים סח)

"ועל מבצרים" - עכו"ם יחשוב מחשבותיו להושיב (בהם) ראשי גייסותיו עד עת שיהיה הכל כבוש תחתיהם