קטע:רש"י על דניאל יא י

"ובניו" - של מלך הצפון יתגרו

"ובא בוא" - כמו והולך הלוך בנו של מלך הצפון יבוא בו ושטף ועבר אל ארץ הנגב

"וישוב ויתגרה" - במלך הנגב

"עד מעוזו" - עיר מבצריו