קטע:רש"י על דניאל יא ג

"ועמד מלך גבור" - ביון הוא אלכסנדרוס מוקדון

"ועשה כרצונו" - בדריוש מלך פרס ויהרגהו ויקבל מלכותו וישתעבדו פרסיים ליונים