קטע:רש"י על דניאל ט כו

"ואחרי" - אותן שבועים יכרת משיח יהרג אגריפס מלך יהודה שהיה מושל בימי החורבן

"ואין לו" - כמו ואיננו

"משיח" - אינו אלא ל' שר וגדול

"והעיר והקדש" - והעיר והמקדש

"ישחית עם נגיד הבא" - עליהם הוא טיטוס ואוכלוסיו

"וקצו בשטף" - וסופו לקללה ואבדון שישטיף כח מלכותו ע"י משיח ועד קץ מלחמ' גוג תהא העיר

"נחרצת שוממות" - חרץ של שוממות