קטע:רש"י על דניאל ט כ

"על הר קדש אלהי" - בעד הר בית אלהים שיבנה