קטע:רש"י על דניאל ט יב

"כאשר נעשתה בירושלים" - חרב הרג ושרפת העיר ונשים ענו ושבו בקולרין