פתיחת התפריט הראשי

"כאשר נעשתה בירושלים" - חרב הרג ושרפת העיר ונשים ענו ושבו בקולרין