פתיחת התפריט הראשי

"ונפלה מן קדמה תלת" - ונפלו מפניה שלש מן הראשונות

"וקרנא דכן ועינין לה" - והקרן אשר כזאת ועינים לה ככתוב למעלה