קטע:רש"י על דניאל ז יא

"מן קל מליא" - מקול הדברים הגבוהים שהקרן מדברת עלתה חמתו של עתיק יומין

"עד דקטלת חיותא והובד גשמה" - אבד גופה

"ליקדת אשא" - ללבת אש הוא אשו של יעקב והיה בית יעקב אש וגו' (עובדיה א)