פתיחת התפריט הראשי

"וארבע חיון" - וד' חיות

"שנין דא מן דא" - משונות זו מזו