פתיחת התפריט הראשי

"באדין חלמא כתב" - אז (החלום כתב) וראשי הדברים אמר