קטע:רש"י על דניאל ו יא

"כדי ידע" - וכאשר ידע

"וכוין פתיחין ליה בעליתה" - בעלייתו

"נגד ירושלם" - לצד ב"ה ואע"פ שחרב עשה כמו שאמר שלמה והתפללו אליך דרך ארצם (מלכים א ח)

"ברך על ברכוהי" - כורע על ברכיו

"וזמנין תלתא" - ערבית ושחרית ומנחה

"כל קבל די הוה עבד וגו'" - ככל אשר היה עושה לפני זאת