קטע:רש"י על דניאל ה כח

"פרס פריסת מלכותך וגו'" - כלומר ופרסין משמע שני פרסין האחד פריסת מלכותך נשתברה מלכותך והשני שנתנה למדי ופרס