פתיחת התפריט הראשי

"די הוה צבא" - למי שהיה חפץ

"הוה מחא" - מחייה