פתיחת התפריט הראשי

"שגיא מתבהל" - הרבה מתפחד

"משתבשין" - נחפזין