פתיחת התפריט הראשי

"בחיל" - בכח

"להעלה" - להכניס

"כתבה דנה" - מכתב זה

"ארגונא ילבש" - כמשפט הפרתמים

"והמניכא" - רביד ענק

"ותלתי במלכותא ישלט" - בשליש המלכות ימשול