קטע:רש"י על דניאל ה ה

"נפקו אצבען" - יצאו אצבעות יד אדם מן השמים

"לקבל נברשתא" - למול המנורה אשר לפני השלחן ודוגמתו במסכת יומא עשתה נברשת של זהב

"על גירא" - על סיד טיח כותל הבית כמו (ישעיהו כז) כאבני גיר מנופצות והוא דומה לסיד