קטע:רש"י על דניאל ד לג

"ביה זמנא" - באותו זמן

"וליקר מלכותי הדרי" - ולכבוד מלכותי חזרתי

"וזיוי" - ותואר פני

"ולי הדברי ורברבני יבעון" - ואותי יועצי ושרי היו מבקשים וחפצים שאשוב

"התקנת" - הוכנתי

"ורבו יתירה הוספת לי" - וגדולה יתירה מן הראשונה נתוספת לי אמרו רבותינו שרכב על ארי וקשר תנין בראשו