קטע:רש"י על דניאל ד לא

"ולקצת יומיא" - לקץ הימים שקבעו לו לסוף ז' השנים

"נטלת" - נשאתי

"ומנדעי עלי יתוב" - ודעתי עלי חזרה

"ולעלאה ברכת" - ואת העליון ברכתי