קטע:רש"י על דניאל ד כה

"כלא מטא" - כל הפתרון הגיע על נבוכדנצר