קטע:רש"י על דניאל ד יד

"שאלתא" - גזרה וע"י שנמלכין בהקב"ה קודם שיגזרו הגזרה קורא אותה שאלתא

"עד דברת" - כמו למען

"די ינדעון חייא" - שידעו כל החיים

"ולמן די יצבא" - למי שירצה