קטע:רש"י על דניאל ד י

"חזה הוית" - רואה הייתי

"ואלו עיר וקדיש" - והוא מלאך שהוא ער לעולם וקדוש