קטע:רש"י על דניאל ד טו

"פשרא" - פתרונו

"ואנת כהל" - ואתה יכול