קטע:רש"י על דניאל ד ה

"ועד אחרן" - ועד אשר באחרונה הובא לפני דנייאל

"כשום אלהי" - עכו"ם של בבל בל שמה טשצר שם לשון חכמה הוא בארמי