קטע:רש"י על דניאל ד ב

"וידחלנני" - ואיים עלי והפחדני