פתיחת התפריט הראשי

"נבוכדנצר מלכא לכל עממיא" - זה טופס כתב האגרת נבוכדנצר המלך שואל לשלום לכל העמים