קטע:רש"י על דניאל ג כח

"ענה נבוכדנצר" - צוח נבוכדנצר

"די התרחיצו עלוהי" - אשר בטחו עליו

"ומלת מלכא שניו" - ומלת המלך שנו שלא לקיימו

"ויהבו גשמהון" - ומסרו גופם

"לאלההון" - זולתי לאלהיהם