קטע:רש"י על דניאל ג כה

רש"י על רש"י על דניאל ג כה • [[רש"י על רש"י על דניאל ג כה {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"שרין מהלכין בגו נורא" - מותרין מאסוריהן והולכים בתוך האש

"וחבל לא איתי בהון" - וחבלה לא יש בהם

"ורוה די רביעאה" - ותוארו של רביעי

"דמה לבר אלהין" - דומה למלאך שראיתי בהיותי עם סנחרב כשנשרפו אוכלוסיו שנאמר (ישעיהו לז) ויך במחנה אשור ונבוכדנצר היה שם ונמלט בתוך עשרה שנמלטו מהם