קטע:רש"י על דניאל ג כ

"ולגבורין גברי חיל די בחיליה" - ולאנשים גבורי כח אשר בחילו

"אמר לכפתה" - צוה לאסור אותם שראה מתחזקים לענותו קשות ואמר גבורים הם אלו וצוה לגבורים אשר בחילו לאסור אותם