קטע:רש"י על דניאל ג יח

"והן לא" - ואם לא יחפוץ להציל גופינו ידיע להוי לך