קטע:רש"י על דניאל ג יז

"יכיל לשזבותנא" - יכול להצילנו מכל צרה

"מן אתון נורא ומן ידך מלכא ישזיב" - מן הכבשן ומן ידך יציל