קטע:רש"י על דניאל ג יד

"הצדא" - שמא גזרותי צדו ושממה ודבר רק היא בעיניכם אתם שדרך מישך ועבד נגו אשר לאלוהי אינכם עובדים ה"א של הצדא משמשת בלשון תמיהה

"די הקמת" - שהקמתי