קטע:רש"י על דניאל ג יג

"אמר להיתיה" - צוה להביא

"היתיו" - הובאו