פתיחת התפריט הראשי

"אמר להיתיה" - צוה להביא

"היתיו" - הובאו