קטע:רש"י על דניאל ג ו

"אתון נורא" - גומא שעושין לשרוף בה אבנים לסיד והוא כבשן שבכל המקרא