קטע:רש"י על דניאל ג ה

"בעדנא די תשמעון קל קרנא משרוקיתא" - קול הקרן שורקת כמו (זכריה י) אשרקה להם ואקבצם

"קתרוס סבכא וגו'" - כולם כלי זמר הם

"זני זמרא" - מיני זמר למינו ת"א לזנוהי